BENEFIČNÍ KONCERT

07.10.2016 00:00

6.10.2016 se uskutečnil benefiční koncert pro MARUŠKU KUČEROVOU a dopadl DÍKY VÁM SKVĚLE!

Pro Marušku se vybralo 55 000,- Kč - z toho :

10 000,- dar obce Stará Bělá

20 000,- Kč dar paní Ing. Aleny Vitáskové, kandidátky do senátu ČR
a 25 000,- Kč ze vstupného a darů všech přítomných i nepřítomných diváků.

Poděkování patří také Evě Stascha, Alici Brodákové, Silvii Jati, Evě Pončové a Anně Jurišicové za finančí dar, který poslaly i přesto, že se koncertu nemohly zúčastnit.
 

Děkujeme souborům SELF MADE a Dětskému sborovému studiu Ostrava Jih za úžasná vystoupení, Katolickému domu za vstřícnost, 

TV Polar, TV Noe, Country Rádiu a Rádiu Proglas za mediální podporu 

a všem, kteří se na akci podíleli - především však Vám - DIVÁKŮM. 
SPOLEČNĚ JSME TO DOKÁZALI ! 
❤️